Er barnet mitt friskt nok til å gå i barnehagen

Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg spørsmålet: ”Er barnet mitt friskt nok til å gå i barnehagen?”

Hverdagen i barnehagen er aktiv og utfordrende. Det er mange å forholde seg til og aktivitetsnivået er høyere i barnehagen enn hjemme. En hovedregel er at barnets allmenn tilstand er så god at barnet er i stand til aktiviteter ute og inne på lik linje med de andre.

Syke barn skal holdes hjemme fra barnehagen, både på grunn av smittefare og til barnets beste.

Ved oppkast og diarè kan barna komme tilbake til barnehagen to døgn etter at de er symptomfrie (48 timer).

Spør oss om råd om dere er i tvil. Vi viser også til informasjon fra folkehelseinstituttet om barnehager og smittevern. www.fhi.no