Gaupene, de eldste barna

Gaupene er de eldste barna på Vammen. De starter morgenen og avslutter ettermiddagen sammen med Harepusene. Uka barna møter hos Gaupene har stort sett faste dager med ulike aktiviteter og turer. Dagene er organisert slik at det skal gi barna forutsigbarhet. Rutiner er med på å skape en forutsigbar hverdag, noe som igjen er med på å skape en trygghet for barna.

Videre organiseres gruppa slik at vi deler i mindre grupper flere dager i løpet av uka. Disse gruppene går på turer i nærmiljøet, de eldste drar gjerne på lengre turer, eller vi har ulike grupper i barnehagen med lek, sang og musikk, trafikkopplæring og eventyr m.m.  

Året igjennom vil vi jobbe med endringene i naturen igjennom de ulike årstidene, både livet i skogen og livet i fjæra. På turer kan vi knytte de fagområdene i rammeplanen opp mot de ulike aktivitetene vi møter. Blant annet møter vi fagområdene «antall, rom og form» og «natur, miljø og teknikk», som gir rammer for barnehagens realfaglige arbeid. Vi forsker sammen med barna og undrer oss over hva som skjer i naturen i barnehagen nærmiljø. 

 

      

Leken står sentralt i barnehagen, og de eldste barna leker stadig mer rollelek, og mer avansert regellek. Leken er en viktig side ved barnekulturen, og skal gjennomsyre hele dagen til hvert enkelt barn. Vi bruker også mye tid på de «gamle» regellekene, som å hoppe paradis, eller regelleker som fisken i det røde hav, rødt og grønt lys eller stiv heks.

Tirsdager har vi turdag til Leirplassen. Her møter barna ulike aktiviteter og frilek på området. Om det er kaldt eller ruskevær har vi teltet, med vedovn, som vi kan være i. Vi ønsker at barna skal utvikle kreativiteten og fantasien ved hjelp av det de finner i naturen, og har derfor ikke med leker til leirplassen. På leirplassen møter barna ulikt terreng og orienteringsleker, dette er bl.a. bra for å bli trygg, for å mestre ulike terrengtyper, og for å bli kjent på leirplassområdet og i skogen rundt.

Gaupebarna sykler mye i barnehagen, og vi har sett mange gode mestringsopplevelser hos barn som blant annet har tatt sine første sykkelturer uten støttehjul. Uteområdet hos Gaupene innbyr til sykling. Etter hvert som vi får erfarne syklister, åpner vi også opp porten og tar med syklene på området utenfor barnehagen, slik at barna får nye utfordringer.