Sang og musikk

Vi bruker mye sang og musikk, eller rim og regler, som pedagogisk virkemiddel i barnehagen. Barn påvirkes gjennom bruken av musikk.

Vi er bevisste bruken av sang og musikk i barnehagen, og hva barna lytter til. Musikken brukes som en rød tråd i hverdagen. Vi kan for eksempel bruke sang og musikk til å gi ulike beskjeder til barna. Forskning viser at sang kan være et godt verktøy for læring og språktrening, og skaper fellesskapsfølelse og samhold.

Vi tar tak i barnas spontansang, for eksempel når vi er ute på tur eller under påkledning. Musikksamlinger kan vi ha både ute og inne, vi bruker instrumenter, pinner og stokker, eller bøtter og spader. Alt dette er flotte utgangspunkt for å skape musikk sammen. Her tar vi utgangspunkt i at alle mennesker er musikalske, og gjennom felles musisering kan det skapes gode opplevelser av fellesskap og trivsel. Målet er å skape musikkglede og musikkforståelse, og utvikle barnas musikalske opplevelsesevne.