Ute i friluft

Som en friluftsbarnehage er friluftsliv en del av vårt verdigrunnlag, og dermed også stor del av vår hverdag. Vi ønsker å gi barna gode naturopplevelser i hverdagen. Gjennom nærmiljøet vårt, som skogen og sjøen, tilrettelegger vi for innholdsrike opplevelser sammen med andre barn og voksne. Utvikling av sosiale ferdigheter skjer når barna er i samspill med hverandre. De viktigste møtene skjer når barna leker.

Naturen har plass nok til alle, gir ro og utfordringer uansett hvilket utviklingsnivå barna befinner seg på. Gjennom uteaktivitet får barna et forhold til den naturen vi mennesker er avhengige av. Naturen byr på et mangfold av muligheter, og er en god arena for lek, læring, sosial utvikling og danning. 

Lek i naturen har stor verdi for barns utvikling, blant annet for motoriske, språklige og sosiale ferdigheter. Naturen er ingen ferdig tilrettelagt lekeplass, her er det bare fantasien som setter grenser for lek og utfoldelse. 

 

Vi har mange ulike turmål, her er er vi samlet på Glufs på Bjerkøya.

 

Hagasand går vi også gjerne til, sammen med Gaupene...

 

Her er Harepusene på tur til Vammensbrygga som ligger like ved barnehagen. 

 

 

Engel i snøen!

 

 

 

Samarbeid om å flytte en stor trestokk for å se etter krypdyr!

 

    

Vi har mange estetiske naturopplevelser i løpet av dagene i barnehagen.

Sommer som vinter!