”Jeg bidrar til å gi barna en trygg og harmonisk barndom med gode opplevelser”

Barnehagens formålsparagraf danner grunnlaget for all aktivitet i barnehagen. Personalet i Vammen friluftsbarnehage har kommet fram til fire verdier som grunnlag for vår visjon: Trygghet – Anerkjennelse – Respekt – Humor

Alle barna i Vammen friluftsbarnehage skal oppleve å bli sett, og ha innflytelse på egen hverdag ut ifra evner og forutsetninger. Personalet må derfor være lyttende, tilstedeværende og sensitive. Vi er bevisst på egen væremåte, vi er engasjerte, nysgjerrige og vi undrer oss sammen med barna. Dette bidrar til å skape trygghet og gode opplevelser. Vi ønsker å være i utvikling!

 

Barnehagen har de siste årene jobbet med Være sammen, og dette vil fortsatt være en del av vår hverdag. I tillegg har personalet det siste året jobbet mye med temaet livsmestring og helse, som også handler om relasjoner mellom barn og voksne. 

Både Være sammen og livsmestring er forankret i barnehagens rammeplan og har stort fokus på relasjonens betydning for barnets selvbilde og tidlig normdannelse. Dette er i tråd med vårt verdigrunnlag og årets prosjektarbeid. Vi ser at barna har stort utbytte av å bruke naturen som lærings- og inkluderingsarena for felles opplevelser.