Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

”Jeg bidrar til å gi barna en trygg og harmonisk barndom med gode opplevelser”

Barnehagens formålsparagraf danner grunnlaget for all aktivitet i barnehagen. Personalet i Vammen friluftsbarnehage har kommet fram til fire verdier som grunnlag for vår visjon: Trygghet – Anerkjennelse – Respekt – Humor