Våtmark og trekkfugler

Vi har vært så heldige å få besøk av "Besøkssenter våtmark Ilene". Her ble vi med på en reise gjennom våtmarken og ble kjent med to trekkfugler.

Her får vi en innføring og ser på bilder av hva som er våtmark. Vi blir kjent med trekkfuglene and og tjeld og snakker om hva de spiser og hvordan de skaffer seg mat.

  

  

Anda Gerda Gravand og Kjellrun Tjeld

Etter å ha fått litt informasjon, blir vi trekkfugler og legger ut på en reise mellom våtmarker. Der møter vi på ulike utfordringer som masse regn, jegere, en rev, strømledninger og fjell. Fremme på alle stedene må vi både spise og sove. På hver våtmark får barna en bokstav. 

  

  

 

Vi kom oss trygt gjennom alle utfordringer og kom helt frem til Afrika!

Her hadde alle barna syv bokstaver, og kunne sette sammen bokstavene til et ord.

  

Vi avsluttet med en sang om våtmark 

Fuglene passset godt inn i vårt miljø på Buene :-)

 

Tusen takk til Besøkssenter Ilene våtmark for en spennende og opplevelsesrik reise :-)